Lời Khuyên Về Sức Khỏe

COVID-19

Tìm thông tin mới nhất về vắc-xin từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Bộ nguồn lực hỗ trợ về COVID-19 dành cho phụ huynh

Tìm thông tin về cách hỗ trợ sức khỏe tinh thần, cảm xúc và quan hệ xã hội của con quý vị trong đại dịch COVID-19.

Mang thai

Tài nguyên này chứa thông tin về những điều quý vị có thể làm bây giờ để có một thai kỳ và quá trình sinh nở khỏe mạnh.

Mang thai, nuôi dạy con cái và trầm cảm

Luôn sẵn sàng trợ giúp nếu quý vị cần. Danh sách này chứa tên và địa chỉ của các tổ chức chuyên nghiệp có thể giúp quý vị tìm tài nguyên tại địa phương đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Tiêm phòng

Mỗi liều đều quan trọng. Hãy đảm bảo rằng con quý vị được chủng ngừa đúng lịch để được bảo vệ tối ưu khỏi ốm đau và bệnh tật.

Sức khỏe răng miệng

Chương trình Oral Health Improvement Program hợp tác với các đối tác trên toàn tiểu bang để giúp người dân Texas cải thiện và duy trì sức khỏe răng miệng tốt.