Chăm Sóc & Giáo Dục Trẻ

Head Start

Chương trình Head Start và Early Head Start

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và cung cấp các dịch vụ dành cho phụ nữ có thai. Chương trình cung cấp các lựa chọn trong nhiều môi trường khác nhau bao gồm dịch vụ chăm sóc trẻ tại trung tâm, dịch vụ chăm sóc trẻ trong gia đình, dịch vụ quan hệ đối tác chăm sóc trẻ và dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà riêng.

Công cụ tìm kiếm trung tâm Head Start

Tìm Trung Tâm cung cấp dịch vụ Head Start hoặc Early Head Start ở gần quý vị.