Các chương trình đủ điều kiện

Sử dụng trang này để xem tất cả các tài nguyên có thể có sẵn dành cho quý vị, sau đó truy cập trang web của chương trình để tìm hiểu cách đăng ký.

Bức vẽ con diều nhiều màu sắc Các chương trình đủ điều kiện về thu nhập được biểu thị bằng biểu tượng cánh diều.

Sự Phát Triển Của Trẻ

 • Dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI)

  Chương trình dành cho các gia đình có trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi bị chậm phát triển, khuyết tật hoặc nhận được một số chẩn đoán y khoa mà có thể tác động đến quá trình phát triển của trẻ.

 • Early Childhood Special Education (ECSE)

  Chương trình dành cho trẻ khuyết tật ở độ tuổi từ 3 đến 5. Trẻ đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện có thể nhận được dịch vụ trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như lớp học tiền mẫu giáo, tại nhà hoặc trong các môi trường cộng đồng như chương trình Head Start và trước khi đến trường.

 • Children's Autism Program

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Cung cấp dịch vụ phân tích hành vi ứng dụng tập trung dành cho trẻ em thông qua các cơ quan và tổ chức cộng đồng tại địa phương.

Dinh dưỡng

 • Bữa trưa tại trường miễn phí và giảm giá

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Cung cấp các bữa trưa bổ dưỡng và ngon miệng mỗi ngày đi học. Trẻ em tham gia chương trình này hội đủ điều kiện để nhận các bữa ăn giảm giá hoặc miễn phí tại trường.

 • Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Cung cấp các phúc lợi dinh dưỡng bổ sung vào ngân sách dùng để mua thực phẩm cho các gia đình đang gặp khó khăn về tài chính để họ có thể mua thực phẩm tốt cho sức khỏe.


 • WIC

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Một chương trình dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai, sau sinh và đang cho con bú và các gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi. Người tham gia chương trình WIC sẽ nhận được các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, tư vấn riêng trực tiếp với các chuyên gia dinh dưỡng, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và nhiều lợi ích khác.

Chăm Sóc Sức Khỏe

 • Children's Medicaid & Children's
  Health Insurance Program (CHIP)

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Cung cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em có thu nhập thấp.

 • Children with Special Health
  Care Needs Services Program

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Chương trình này giúp trẻ từ 20 tuổi trở xuống có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, cũng như đối tượng thuộc mọi lứa tuổi bị xơ nang, có thể cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của mình. Đăng ký thông qua văn phòng dịch vụ y tế địa phương trong khu vực của quý vị. Nhân viên xã hội luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị trong quá trình này.

 • Tìm bác sĩ (Healthy Texas Women)

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Sử dụng nguồn lực này để tìm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe phụ nữ miễn phí dành cho phụ nữ đủ điều kiện ở Texas.

 • Cấp dưỡng nuôi con

  Giúp đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều nhận được các nguồn hỗ trợ cần thiết và xứng đáng bằng cách giúp đỡ các gia đình thiết lập quan hệ cha con, xin lệnh của tòa về việc hỗ trợ tài chính, y tế và nha khoa cho trẻ em và thực thi lệnh cấp dưỡng con cái.

 • Lớp học giáo dục dành cho cha mẹ

  Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Có sẵn nhiều hình thức hỗ trợ và tài nguyên trên khắp Texas. Khám phá từng chương trình và tìm chương trình ở gần quý vị.

 • Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Giúp cha mẹ trong các gia đình có con nhỏ dưới 13 tuổi và hội đủ điều kiện có thể đi làm, đi học hoặc tham gia các buổi đào tạo.

 • Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và cung cấp các dịch vụ dành cho phụ nữ có thai. Chương trình cung cấp các lựa chọn trong nhiều môi trường khác nhau bao gồm dịch vụ chăm sóc trẻ tại trung tâm, dịch vụ chăm sóc trẻ trong gia đình, dịch vụ quan hệ đối tác chăm sóc trẻ và dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà riêng.

 • Bức vẽ con diều nhiều màu sắc

  Income Eligible Program

  Dành cho trẻ đủ điều kiện, ít nhất ba tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 trong năm học hiện tại (nếu có chương trình dành cho trẻ ba tuổi) hoặc bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9. Một số trường có chương trình tính học phí dành cho trẻ không đủ điều kiện tham gia chương trình tiền mẫu giáo miễn phí. Liên hệ với khu học chánh hoặc khuôn viên tại địa phương của quý vị để tìm hiểu về những chương trình mà họ cung cấp.

211

Chương trình của Texas Health and Human Services Commission với cam kết giúp công dân Texas kết nối với các dịch vụ mà họ cần. Gọi 2-1-1 từ bất kỳ nơi nào ở Texas (miễn phí) hoặc truy cập trang web.

Phúc lợi ở Texas của quý vị

Tìm hiểu về các chương trình phúc lợi của tiểu bang, đăng ký phúc lợi mới và quản lý tài khoản hoặc đơn đăng ký của quý vị.

Help Me Grow

Thúc đẩy sự phát triển của trẻ nhỏ bằng cách nỗ lực kết nối thành công các gia đình với nguồn lực cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của họ. Có sẵn ở một số vùng ở Texas.