Giáo Dục Mần Non Đặc Biệt

Act Early Texas!

Act Early Texas! cung cấp cho cha mẹ và các chuyên gia giáo dục mầm non những thông tin để trả lời câu hỏi "Liệu đứa trẻ này có phát triển giống với những đứa trẻ cùng tuổi khác không?" bao gồm quyền tiếp cận các bài kiểm tra sàng lọc miễn phí được thiết kế dành riêng cho việc kiểm tra sự phát triển và chứng tự kỷ.

CDC Nhận biết dấu hiệu. Hành động từ sớm.

Mốc thời gian chính là yếu tố quan trọng! Chương trình " Tìm Hiểu các Dấu Hiệu. Hành Động Sớm.” của Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC) có thể giúp quý vị tìm hiểu các dấu hiệu của quá trình phát triển khỏe mạnh, theo dõi sự phát triển ban đầu của con quý vị và hành động khi xuất hiện mối lo ngại.

Dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI)

ECI là chương trình dành cho các gia đình có trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi bị chậm phát triển, khuyết tật hoặc nhận được một số chẩn đoán y khoa mà có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.

Tính đủ điều kiện tham gia dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI)

Trang thông tin dành cho gia đình này cung cấp lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về ECI bao gồm các yêu cầu về điều kiện hưởng dịch vụ, cách kết nối với chương trình ECI và những điều mong đợi từ cuộc thăm khám can thiệp sớm. Để hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của ECI, trẻ phải:

  • Từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi
  • Sống tại Texas
  • Có một trong các điều sau:

Chậm phát triển ở mức 25% trở lên trong một hoặc nhiều lĩnh vực phát triển
Chẩn đoán y khoa đủ điều kiện
Giảm thị lực hoặc thính lực

Tìm chương trình dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI) của quý vị

Tìm chương trình ECI tại địa phương nơi quý vị sinh sống.

Giới thiệu

Đừng áp dụng phương pháp tiếp cận "chờ và xem" khi liên quan đến vấn đề phát triển của trẻ. Bất kỳ ai cũng có thể viết thư giới thiệu đến ECI - cha mẹ, bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, ông bà, cha mẹ nuôi hoặc những người khác.

Hướng dẫn về nguồn lực dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI)

Tài Liệu Hướng Dẫn này chứa thông tin về các tài nguyên cần quan tâm đối với các gia đình có trẻ chậm phát triển hoặc khuyết tật, các chuyên gia trong lĩnh vực gia đình và bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe của trẻ nhỏ và gia đình mình.

Các câu hỏi và khiếu nại về Dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (Early Childhood Intervention, ECI)

Nếu quý vị có thắc mắc chung chung hay muốn khiếu nại, hãy gửi yêu cầu trực tuyến đến Thanh Tra Viên HHS. Vui lòng ghi rõ mã vùng, quận hoặc thành phố nơi quý vị sinh sống để chúng tôi có thể xác định được chương trình ECI tại địa phương của quý vị.

Early Childhood Intervention (ECI) Advisory Committee

ECI Advisory Committee tư vấn cho Bộ phận dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ thuộc Texas Health and Human Services Commission về việc xây dựng và thực hiện các chính sách cấu thành hệ thống ECI trên toàn tiểu bang. Thống đốc bổ nhiệm các thành viên của ủy ban.

Đánh giá mắt và thị lực

Thông qua chương trình InfantSEE©, kỹ thuật viên đo mắt là hội viên cung cấp dịch vụ đánh giá thị lực và mắt toàn diện miễn phí cho trẻ sơ sinh từ 6-12 tháng tuổi, không phụ thuộc vào thu nhập của gia đình hoặc khả năng tiếp cận bảo hiểm.

Early Childhood Special Education (ECSE)

Chương trình dành cho trẻ khuyết tật ở độ tuổi từ 3 đến 5. Trẻ đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện có thể nhận được dịch vụ trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như lớp học tiền mẫu giáo, tại nhà hoặc trong các môi trường cộng đồng như chương trình Head Start và trước khi đến trường.

Tính đủ điều kiện tham gia chương trình Early Childhood Special Education (ECSE) (PDF)

Hướng dẫn này đưa ra một cái nhìn tổng quan về chương trình Early Childhood Intervention (sơ sinh đến 36 tháng tuổi) và ECSE (3 đến 5 tuổi). Xem liệu con quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ hay không.

Children’s Autism Program

Chương trình Children's Autism Program của Health and Human Services cung cấp dịch vụ phân tích hành vi ứng dụng tập trung dành cho trẻ em thông qua các cơ quan và tổ chức cộng đồng tại địa phương.

Children's Autism Program - Tìm nhà cung cấp

Nếu quý vị đang tìm dịch vụ cho trẻ tự kỷ, hãy tìm một nhà cung cấp thuộc chương trình trong khu vực của quý vị.

Thông tin về Child Find

Child Find là một quá trình hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, sàng lọc và đánh giá liên tục, được thiết kế nhằm xác định vị trí, nhận biết và đánh giá trẻ khuyết tật đang cần Chương trình dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI) (Phần C) hoặc Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (Phần B).

Khuôn khổ pháp lý

Khung Pháp Lý cung cấp các tài nguyên dành cho liên bang, tiểu bang và cha mẹ cho quá trình giáo dục đặc biệt lấy trẻ làm trung tâm.

Navigate Life Texas

Navigate Life Texas cung cấp các tài nguyên và nguồn hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật.

SPEDTex

SPEDTex cung cấp thông tin và tài nguyên có thể giúp quý vị hiểu rõ tình trạng khuyết tật của con quý vị, quyền và trách nhiệm của quý vị theo Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) và tạo điều kiện để quý vị tiếp cận các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ cho trẻ em khuyết tật ở tiểu bang.

Thông tin liên hệ của SPEDTex

Quý vị có thể liên hệ với nhân viên qua điện thoại theo số 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) hoặc qua email tại địa chỉ inquire@spedtex.org.

Texas Parent to Parent

Texas Parent to Parent cung cấp các nguồn hỗ trợ, thông tin và kiến thức giáo dục cho các gia đình có trẻ em và người lớn bị khuyết tật, mắc các tình trạng sức khỏe tâm thần và bệnh lý mãn tính cũng như có các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác.

Nguồn lực giáo dục đặc biệt ở Texas

Texas Education Agency (Cơ Quan Giáo Dục Texas) cung cấp các tài liệu được thiết kế làm tài nguyên chung chứa thông tin về chứng khó đọc, Individuals with Disabilities Education Act (Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật, IDEA), hệ thống hỗ trợ nhiều tầng và Mục 504 cho các gia đình có nhu cầu.

Partners Resource Network

Partners Resource Network là một tổ chức phi lợi nhuận điều hành mạng lưới Trung tâm đào tạo và thông tin cho phụ huynh trên toàn tiểu bang Texas để giúp phụ huynh hiểu được tình trạng khuyết tật và quyền/trách nhiệm của con mình, thu thập và đánh giá các nguồn lực và dịch vụ, đồng thời tham gia với tư cách là thành viên trong nhóm cùng với chuyên gia trong về dịch vụ lập kế hoạch cho con cái của họ.